Data Pegawai


DATA PEGAWAI

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

 
 

 

 

 

 

     
     
     
     
 

NAMA

: Dr. BAMBANG PRAMUSINTO, SH,S.IP,M.Si

 

NIP

: 19730328 199203 1 001

 

JABATAN

: Kepala Dinas

       
     
     
     
     
 

NAMA

: EKA KRISWATI, S.H., M.M.

 

NIP

: 19670914 198802 2 001

 

JABATAN

: Sekretaris Dinas

       
     
     
     
     
 

NAMA

: Dra. EVI RATNANINGRUM, apt,M.Kes

 

NIP

: 19700211 199402 2 002

 

JABATAN

: Kepala Bidang Keamanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ANIYA WIDIYANI, S.TP, MP

 

NIP

: 19720211 200501 2 004

 

JABATAN

: Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: UGHARI FAJAR DEWANGGA, SH

 

NIP

: 19671023 199303 1 001

 

JABATAN

: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: HERY SUTARKO, SH, MM

 

NIP

: 19660202 198712 1 007

 

JABATAN

: Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

       
       
     
     
     
     
 

NAMA

: Ir. SETYO HANDAYANI, MM

 

NIP

: 19670803 199401 2 002

 

JABATAN

: Sub Koordinator Distribusi Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: SUHERMINATI, SE,MM

 

NIP

: 19730717 199803 2 006

 

JABATAN

: Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

       
     
     
     
     
 

NAMA

: REFA`I, S.Pt,M.Si

 

NIP

: 19810302 200501 1 009

 

JABATAN

: Sub Koordinator Pengembangan Pangan Lokal

       
     
     
     
     
 

NAMA

: TITUS SUNARISARI, SKM. M.Kes

 

NIP

: 19680621 199101 2 002

 

JABATAN

: Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: DWI HARTINI, SE

 

NIP

: 19650915 198603 2 022

 

JABATAN

: Sub Koordinator Cadangan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: EDY WALUYO, SP

 

NIP

: 19650206 198612 1 001

 

JABATAN

: Sub Koordinator Ketersediaan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: WIDIASTUTI, S.Sos

  NIP

: 19680423 198903 2 004

 

JABATAN

: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

       
     
     
     
     
 

NAMA

: NICCO RUMENEGGE, S.E

 

NIP

: 19830510 201001 1 020

 

JABATAN

: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

       
     
     
     
     
 

NAMA

: Dra. INDAHWATI HANDAYANI

 

NIP

: 19660906 198702 2 001

 

JABATAN

: Sub Koordinator Kelembagaan Keamanan Pangan

       
       
     
     
     
 

NAMA

 

NIP

 

JABATAN

: Sub Koordinator Konsumsi Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ANDREAS FERY KUSUMO, SE, MM

 

NIP

: 19740316 201001 1 003

 

JABATAN

: Sub Koordinator Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: SEPTIANA RAHMAWATI, S.Gz

 

NIP

: 19810911 200212 2 002

 

JABATAN

: Sub Koordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: EKO MARYANI, SH

 

NIP

: 19660730 199203 2 003

 

JABATAN

: Sub Koordinator Harga Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: PRIHATININGSIH, S.Pd

 

NIP

: 19830122 200903 2 005

 

JABATAN

: Sub Koordinator Penanganan Kerawanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: PRIHATININGSIH, S.Pd

 

NIP

: 19830122 200903 2 005

 

JABATAN

: Plt. Sub Koordinator Sumber Daya Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: Dra. YOLANDA, MAP

 

NIP

: 19650606 199203 2010

 

JABATAN

: Pengawas Harga Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ARNITA MEGAWATI, SE

 

NIP

: 19801011 201001 2 020

 

JABATAN

: Pengelola Gaji

       
     
     
     
     
 

NAMA

: SRI UJIANTI, SH

 

NIP

: 19651211 198611 2 001

 

JABATAN

: Analis Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ANDIKA DWI WICAKSONO, SE

 

NIP

: 19780814 200312 1 006

 

JABATAN

: Penata Laporan Keuangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: SRI SUHESTI, S.I.Kom, M.H.

 

NIP

: 19720223 200801 2 006

 

JABATAN

: Pengelola Pemanfaatan Barang Daerah

       
     
     
     
     
 

NAMA

: TUTIK HARIYATI, SE

 

NIP

: 19730503 200801 2 012

 

JABATAN

: Bendahara

       
     
     
     
     
 

NAMA

: RUDIANTO, SE

 

NIP

: 19701117 200801 1 006

 

JABATAN

: Pengelola Bahan Perencanaan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: YEKTI HANDAYANI, SE

 

NIP

: 19750122 200901 2 001

 

JABATAN

: Pengelola Ketahanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: THOMAS AGUS TIMUR

 

NIP

: 19680815 199203 1 007

 

JABATAN

: Pengelola Ketahanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: BUDI SULISTIYONO

 

NIP

: 19651026 199003 1 007

 

JABATAN

: Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: TOETY LESTARI

 

NIP

: 19670808 199103 2 012

 

JABATAN

: Pengadministrasi Umum

       
     
     
     
     
 

NAMA

: HADIYATI

 

NIP

: 19741030 199803 2 007

 

JABATAN

: Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: SOMYATUN

 

NIP

: 19680913 200701 2 012

 

JABATAN

: Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: SUMADI

 

NIP

: 19691213 200801 1 009

 

JABATAN

: Pengelola Kepegawaian

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ASTUTIK ENITA SARI, S.P.

 

NIP

: 1990070 7 202203 2 010

 

JABATAN

: Analis Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ANNISA SAVITRI, S.K.M

 

NIP

: 19930215 202203 2 007

 

JABATAN

: Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

       
     
     
     
     
 

NAMA

: MEUTIA FRIS RAHMADEWI, S.E.

 

NIP

: 19930817 202203 2 017

 

JABATAN

: Analis Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: KIKI ISTYANTI, S.E.

 

NIP

: 19931015 202203 2 018

 

JABATAN

: Penyuluh Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: NOKI RACHMAT FADLI, S.P.

 

NIP

: 19961128 202203 1 009

 

JABATAN

: Analis Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ADINDA RIZKY LARASATI, S.Ak.

 

NIP

: 19970214 202203 2 014

 

JABATAN

: Penyuluh Pangan

 

 

 

 

     
     
     
     
 

NAMA

: MUHAMAD TAUFIK HARIYADI, S.S.T.

 

NIP

: 19870525 202203 1 006

 

JABATAN

: Analis Pangan

       
     
     
     
     
 

NAMA

: ANDREAS ADI WIBOWO, S.T.P.

 

NIP

: 19980509 202203 1 007

 

JABATAN

: Analis Ketahanan Pangan Pertama

       
     
     
     
     
 

NAMA

: RIMAYANTI INDAH NOVITASARI, A.Md.M.

 

NIP

: 19990607 202203 2 014

 

JABATAN

: Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

 

NIP

 

JABATAN

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

 

NIP

 

JABATAN

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

:

 

 

 

 

       
     
     
     
 

NAMA

:

 

NIP

:

 

JABATAN

: